RF fjernkontroll for Hybelkaniner

Denne fjernkontrollen er en FM radiosender på 27 MHz som sender DTMF-toner. Alt etter hvilke knapper som er betjent på fjernkontrollen vil det bli sendt ut en av de 16 DTMF-tonene. Hele senderen er bygget inn i en liten svart plastboks og drives av et 9-volts batteri.

Blokkskjema

Ved PC'en står det en radiomottaker som tar inn radiosignalene og leverer audio (DTMF-toner) til en DTMF-dekoder oppbygd av Mitel MT8870. Denne står tilkoblet i parallel med den trådbaserte fjernkontrollen på LPT-porten på PC'en.

Oppbygning og virkemåte:

Batteriet er tilkoblet knappesatsen på en slik måte at uansett hvilken/hvilke brytere som er aktivert så vil man få jord gjennom en eller flere dioder og man får ut 8V og 5V. Se skjemaet - de tre bryterne til venstre er bryterne oppå fjernkontrollen, og de tre til høyre er de tre 2-polte 2-veis fjærbelastede vippebryterne. Alle disse 6 bryterne bruker det ene polsettet til å gi power, det andre brukes til å velge ut hvilken DTMF-tone som skal sendes ut.

Hvilken DTMF-tone som skal sendes ut bestemmes av en 4-bits kode (nibble). I praksis er dette oppbygd av fire ledere på et strip-board. Alle lederne er pulled til 5V av motstander. Alle brytere trekker en eller flere av disse lederne ned til jord via dioder. Når en f. eks. trykker på "Pause"-knappen trekkes bit 0 og bit 2 til jord gjennom hver sin diode. Alle diodene er loddet med anoden til lederne på strip-boardet og katodene er koblet innpå de forskjellige bryterne som kobler til jord. Se denne skissen som illustrerer strip-boardet med dioder (tegnet som prikker) til høyre og de forskjellige bryterne som kobler til jord til venstre. Under strip-boardet vises også de fire pull-up motstandene.

Den koden som kommer ut på databit 0 til 3 er tilpasset Mitel sine DTMF-kretser. Men av forskjellige grunner så jeg meg nødt til å bruke en DTMF-generator fra Philips i stedet. Denne har andre koder for de forskjellige DTMF-tonene, og jeg valgte å bruke en vanlig UV-EPROM til å gjøre om koden. Det som kommer inn på adresse-inngangene kaller jeg for Mitel DTMF-nibble og det som kommer ut (til DTMF-generator) kaller jeg for Philips DTMF-nibble. Jeg fikk brent PROM'en med følgende data og koblet opp kretsen ved å lodde rett på beina. Skjema

DTMF-generatoren består av en IC kalt PCD3311CP (fra Philips) og en 77Hz generator som gir oppdateringspulser til IC'en slik at DTMF-tonen (i løpet av maks ca 13ms) endres dersom bryterne skifter posisjon mens det hele tiden er strøm på kretsene. Skjemaet viser IC'en og 77Hz genereratoren adskilt - de kobles sammen vha. en 220k motstand.

DTMF-signalet forsterkes i en transistor og sendes inn på modulatoren som består av den doble varicap'en BB204. Skjema

Modulatoren er koblet inn på krystallet i oscillatoren og varierer seriekapasitansen i takt med AF-signalet slik at vi får FM ut til PA-trinnet.

Antennen er en ledning på ca 50 cm (jo lengre antennetråd, dess bedre rekkevidde) som henger ut av fjernkontrollen. Som motvekt brukes en metallplate inni boksen. Bryterne er skrudd fast i denne platen, slik at også disse er jordet. Det betyr at man vil selv fungere som motvekt og bidra til økt utstråling når man berører bryterne med fingrene.

 

              B I L D E R

 

Spørsmål? Send en mail til

Fjernkontrollen fungerte for første gang den 15. oktober 1999.

Mer informasjon og ryddige skjema kommer kanskje senere. Jeg får vel også prøve å tegne opp skjemaet til DTMF-dekoderen ved PC'en...

Erik Grindheim, 29. desember 2000