PIC microcontroller programmering


Pin-out for gode gamle PIC16C84

PIC16C84 - en av de mest "kjente" microcontrollerne fra Microchip


BØKER OG LITTERATUR

Å komme i gang med å programmere microcontrollere fra Microchip (PIC...) er ingen kunst, og det trenger ikke bli en kostbar affære heller.

Man har ikke bruk for å kjøpe bøker eller annen litteratur dersom man har tilgang til Internet. Her finnes alt man kan tenke seg av ferdige elektronikk-prosjekter med skjema, bilder og source-code mm... Disse prosjektene er ofte svært gode eksempler på hvordan man bruker og skriver program til microcontrollere.

Der en finner mest informasjon er på produsenten sine egne web-sider; www.microchip.com
Her finnes selvfølgelig datablad på alle microcontrollerne. I tillegg en drøss av "application notes" (inneholder ekspmpler på hvordan en kan interface PIC kretser med LCD, gjøre matematiske operasjoner, scanne et keyboard osv). Det er også FAQ og bøker (!) som omhandler alle aspekter ved bruk av Microchip's PIC microcontrollere.

En trenger å installlere Adobe Acrobat Reader, da all litteratur fra Microchip er i PDF fil-format (og gratis!).

MEMEC SCANDINAVIA AB har laget en "guide" til hvordan man kommer i gang med PIC. Denne guiden er på svensk og kan lastes ned gratis fra Memec's hjemmeside, eller den kan lastes ned her.
Her blir alt det grunnleggende forklart på en utmerket måte, og dette er sterkt anbefalt lesning! Eksemplene er basert på at en bruker PIC16F84 som er nesten identisk med PIC16C84 (men har mer RAM).

 
PC SOFTWARE OG HARDWARE

Slapp av! Dette kommer heller ikke til å koste deg mye penger dersom du har en vanlig PC med Windows.

Software for å skrive/redigere source-code, simulere programmet og lage en HEX-fil fås helt gratis fra Microchip! Programmet heter MPLAB og jeg bruker versjon 4.12.12. Last det ned eller installer direkte over Internet!

Det eneste en mangler nå er en programmerer som kan tilkobles serie- eller parallellporten på PC'en. En har da valget mellom å bygge selv eller å kjøpe ferdig. Hvis en skal kjøpe ferdig anbefales en pakkeløsning som kalles "PICSTART plus".

Hvis man vil spare penger kan man bygge en enkel programmerer selv, og det florerer av tegninger på Internet. Bakdelen er at de enkle selvbygg-design'ene ikke kan programmere alle de forskjellige microcontrollerne fra Microhip. Dessuten trenger man software som styrer programmereren og laster ned HEX-filen til microcontrolleren. På nettet finnes det utrolig mange versjoner av slik software, og det er lett å bli forvirret. Noen programmer er for DOS, og andre er laget for Windows. Noen er laget for å bruke serieporten, og noen bruker parallellporten.

Dersom man vil bruke parallellporten, anbefaler jeg å bygge en programmerer som kalles for NOPPP (NO Parts Pic Programmer). Som navnet indikerer er det et enkelt design, og det kreves ekstern strømforsyning (5V og 13V).

I Microchip sin "Application Note 589" beskrives en PC parallell-port programmerer for PIC16C84.

For serieporten finnes det en rekke tegninger på Internet. Nesten alle er nærmest kopier av Lugwig Catta sin berømte LUDIPIPO programmerer. Dette designet anbefaler jeg ikke å bruke fordi det gir programmerings- spenninger til PIC'en som er altfor lave, og utenfor specs.

Derimot har en danske løst dette problemet og laget en serieport-programmerer som gir korrekte spenninger til PIC'en uten bruk av ekstern drivspenning. Han har laget mange versjoner av programmereren sin, men den beste versjonen som bare bruker et fåtall komponenter og er enkel å bygge kalles for "newpic3". Jeg har bygget denne, klikk her for mer info og bilder.

LINK' ER

Min egen hjemmebygde programmerer
Casio Calculator Datalogger (XYLCDLOG)
Engineer's Assistant
DGPS Receiver
Direct Digital Synthesis VFO
Hvordan drive et HD44780 LCD fra serieporten
Hvordan ta imot Philips fjernkontroll signaler (RC5) og vise på LCD
Hvordan vise data fra PC'ens keyboard direkte på et LCD?
PicPoint - En haug med prosjekter, f.eks. Parallell-til-seriell omformerJeg blir glad for en kort e-mail dersom noen av link'ene er døde. Thanks!

Siste oppdatering: 01.03.2000 - E.G.

Siden er under utvikling!

Under utvikling....