Pinan Sono San

Grønt belte - 4. kyu

Sempai Bård går Pinan Sono San

  Telling   Beskrivelse
  Yoi !    
  1   Kokutsu Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke
  2   Musubi Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
  3   Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
  4   Kokutsu Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke
  5   Musubi Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
  6   Seiken Chudan Uchi Uke Gedan Barai
  7   Zenkutsu Dachi - Morote Chudan Uchi Uke
  8   Hidari Osae Uke, Migi Hikite (Shuto), frem Zenkutsu Dachi - Yonhon Nukite Chudan
  9   Høyre arm snues 90° (inntil venstre albue), frem Kaiten (Ura) Hidari Tettsui Yoko Uchi Chudan (skulderhøyde). Ender opp i Hidari Kiba Dachi. (Hendene knyttes idet de passerer hverandre.)
  10 Kiai Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Chudan
  11   Vrir 180° mot venstre (på høyre tåball), ender opp i Musubi Dachi med 2 stk. Seiken i siden
  12   (Liten pause...) ..Migi Mae Geri, ned i Kiba Dachi - (Gedan) Hiji Uke (bli stående nede hvis man går på telling)
  13   Rett opp og slå Uraken Sayu Ganmen Uchi (Migi)
  14   Vri mot høyre; Hidari Mae Geri, ned i Kiba Dachi - (Gedan) Hiji Uke
  15   Rett opp og slå Uraken Sayu Ganmen Uchi (Hidari)
  16   Vri mot venstre; Migi Mae Geri, ned i Kiba Dachi - (Gedan) Hiji Uke
  17   Rett opp og slå Uraken Sayu Ganmen Uchi (Migi)
  18   Frem i Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Chudan
  19   Høyre fot frem inntil venstre fot, og ut mot høyre (2 skulderbredder fra venstre fot) i en "midlertidig" Kiba Dachi... flytt venstre fot forbi (bak høyre) og snu rundt i (Ura mot venstre) Kiba Dachi - Migi Jodan Hiji Ate (med Seiken over venstre skulder, knokene oppover)
  20 Kiai Hopper opp (venstre fot letter først) mot høyre, lander i Kiba Dachi - Hidari Jodan Hiji Ate (med Seiken over venstre skulder, knokene oppover)
  Naore !
  Shizen Tai

  Kikk på videoen!   pinan3.avi   (ikke klar enda, mange kB)

  Teknikkene og tellingen stammer fra "Kyokushin Karate - The Complete Video Series" (video nummer 3). I noen tilfeller avviker dagens utførelse fra denne videoen.

18.06.2000 - Erik Grindheim