Seipai

Svart belte - Nidan

(Denne kata'en har 30 tellinger)

  Telling   Beskrivelse
  Mokuso !   Høyre fot inntil venstre: Musubi Dachi - hendene foran skrittet og øynene lukkes
  Seipai !   (= Mokuso Yame) Øynene åpnes
  Yoi ! Ibuki Ut i Yoi Dachi (= Uchi Hachi Ji Dachi), åpne hender, hendene går ned og knyttes
  1   Frem Migi Kiba Dachi, hendene åpnes, dekker med Shotei, slår (fra venstre armhule) en sakte Migi Haishu Uchi Chudan (skulderhøyde) til siden mens venstre hånd lukkes og legges i Seiken Hikite
  2   Frem Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Chudan med høyre hånd oppå abbuen (åpen hånd)
  3   Går frem og trekker høyre hånd inn i Seiken Hikite mens venstre åpnes og legger seg foran knyttneven. Ender i Kiba Dachi - Migi Jodan Hiji Ate til siden. Venstre hånd holder rundt knyttneven
  4   Migi Yoko Geri, skritt tilbake til Kiba Dachi - Shuto Uchi Uke (Migi) Gedan Barai (Hidari).
Håndflatene ligger horisontalt
  5   Hidari Yoko Geri, snur blikker mot høyre, Shuto Uchi Uke (Hidari) Gedan Barai (Migi).
Begge håndflatene ligger horisontalt
  6   Vending mot venstre: Flytter venstre fot til Hidari Zenkutsu Dachi - Gyaku Shuto Yoko Ganmen Uchi.
Venstre hånd: Seiken Hikite
  7 Kiai Hidari Tobi Mae Geri, land i Kiba Dachi - Hidari Jodan Hiji Ate til siden. Høyre hånd holder rundt knyttneven. Kiai på siste teknikk
  8   Vending: Snur blikket 180° mot høyre og flytter høyre fot bak. Vrir inn i Migi Zenkutsu Dachi - Seiken Morote Chudan Uchi Uke
  9   Vending: Flytter høyre fot og snur kroppen 90° mot venstre. Inntar Migi Sanchin Dachi - Gyaku Jun Tsuki Chudan
Armene og overkroppen vris kortvarig helt over mot venstre og slaget kommer fra Hikite
  10   Flytter høyre fot i den retning man ser; Migi Kokutsu Dachi - Uraken Oroshi Ganmen Uchi.
Detaljer:
Slaget kommer fra bak hodet. Venstre arm bøyer seg inn og hånden åpnes og ligger (horisontalt) under høyre albue.
  11   Høyre hånd åpnes og Migi Jodan Kake Uke. (Venstre arm rører seg ikke enda)
  12   Høyre fot flytter seg frem til Migi Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Chudan
Detaljer:
Høyre hånd knyttes og slaget starter fra Seiken Hikite. Venstre hånd trekkes tilbake til Seiken Hikite samtidig med slaget
  13   Høyre fot tilbake til Kiba Dachi - Migi Shuto Hizo Uchi.
(Kroppen og blikket snues 90° mot høyre. Slaget starter bak hodet, og venstre hånd er knyttet ved høyre skulder før den trekkes tilbake i Seiken Hikite)
  14   Høyre fot løftes opp til Tsuru Ashi Dachi - Hendene foran kroppen
(knokesiden fremover, fingrene i høyde med nesen/overleppen)
  15   Migi Yoko Geri, Mae Geri, ned i Kiba Dachi - Seiken Morote Tsuki Gedan
(Man ser først i den retningen som teknikkene skal utføres. Foten går ikke nedi golvet mellom sparkene. Hendene går direkte ned i slaget, ikke Hikite først)
  16   Snur kroppen 180° mot venstre og løfter opp venstre fot til Tsuru Ashi Dachi. Hendene foran kroppen
(knokesiden fremover, fingrene i høyde med nesen/overleppen)
  17   Hidari Yoko Geri, Mae Geri, ned i Kiba Dachi - Seiken Morote Tsuki Gedan
(Man ser først i den retningen som teknikkene skal utføres. Foten går ikke nedi golvet mellom sparkene. Hendene går direkte ned i slaget, ikke Hikite først)
  18   Vending: Flytter venstre fot litt bak og vrir 90° mot venstre til Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Mae Gedan Barai
  19 Kiai Ashi Barai (og Morote Hikite), Kakeashi Dachi - Seiken Morote Tsuki (= Yama Tsuki, med Shita Tsuki og Gyaku Tsuki Jodan)
Ashi Barai teknikken er på videoen avkortet til at høyre foten trekkes inntil venstre før man spretter tilbake i Kakeashi Dachi
  20   Vending mot venstre: Flytter venstre fot til Hidari Kokutsu Dachi - Shuto Mawashi Uke
(helt vanlig fullstendig blokkering)
  21   (Hidari) Seiken Mae Gedan Barai
(helt vanlig fullstendig blokkering)
  22   Hidari Seiken Uchi Uke (eller Skuji Uke)
(Høyre arm ligger i ro i Hikite)
  23   Høyre hånd ned (Gyaku Gedan Barai posisjon), og: Uchi Uke Gedan Barai (Seiken)
  24   (Hidari) Uchi Uke (Migi) Gedan Barai (Seiken)
  25   Migi Mae Geri og fremover...
  26   ...inntar Migi Zenkutsu Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke
  27   Vender 180° mot venstre: Venstre fot passerer den andre, og man ender i Migi Kokutsu Dachi - trekker inn (brysthøyde) med Haito (Migi), og stikker med Nukite (Hidari) fra Hikite
(Høyre arm bøyd 90°)
  28   Mawashi Uke, og trekker inn i Hikite
(Fingrene peker opp på venstre hånd, og ned på høyre)
  29   Skritt bakover til Hidari Kokutsu Dachi med Morote Mawashi bevegelse som ender i Gyaku Tettsui Hizo Uchi mot venstre håndflate
  30 Kiai Skritt bakover til Migi Kokutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Gedan (med venstre hånd på armen)
Slaget starter fra Hikite med venstre hånd foran Seiken
  Naore !   Høyre fot trekkes tilbake til Musubi Dachi...
  Yasume !
  Shizen Tai

 

  Kikk på videoen!   seipai.avi   (ikke klar enda, mange kB)

  Teknikkene og tellingen stammer fra "Kyokushin Karate - The Complete Video Series" (video nummer 3). I noen tilfeller avviker dagens utførelse fra denne videoen.

24.07.2002 - Erik Grindheim