Tsuki No Kata

Grønt belte - 3. kyu

 

  Telling   Beskrivelse
  Mokuso !   Høyre fot inntil venstre: Musubi Dachi - hendene foran skrittet og øynene lukkes
  Tsuki No Kata!   (= Mokuso Yame) Øynene åpnes
  Yoi ! Ibuki Ut i Yoi Dachi (= Uchi Hachi Ji Dachi), åpne hender, hendene går ned og knyttes
  1   Høyre fot tilbake i Hidari Kiba Dachi (Yonju-Go Do) - Seiken Mae Gedan Barai og Seiken Gyaku Tsuki Chudan
  2   Skritt frem - Seiken Gyaku Tsuki Chudan
  3   Flytter venstre fot frem i Hidari Sanchin Dachi - Seiken Gyaku Tsuki Chudan
  4   Skritt frem - Seiken Gyaku Tsuki Chudan
  5   Flytter venstre fot frem i Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Gyaku Tsuki Gedan
  6   Skritt frem - Seiken Gyaku Tsuki Gedan og Oi Tusuki Chudan
  7   Vending: Høyre fot flyttes bak og mot venstre slik at man vender 180° mot venstre og inntar Hidari Sanchin Dachi - Seiken Chudan Uchi Uke og Seiken Gyaku Tsuki Chudan
  8   Skritt frem (Migi Sanchin Dachi)
  9   Seiken Skuji Uke
  10   Seiken Gyaku Tsuki Chudan og Seiken Oi Tsuki Chudan
  11   Skritt frem, Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Jodan
  12   Frem Migi Zenkutsu Dachi - Seiken Oi Tsuki Jodan
  13   Vending: Venstre fot flytter seg og man snur 180° mot venstre, inntar Hidari Zenkutsu Dachi - Seiken Mae Gedan Barai
  14 Kiai Migi Mae Geri Jodan, dekker fra høyre med venstre Seiken, foten settes ut til høyre; Kiba Dachi - Migi Seiken Jun Tsuki Chudan (skulderhøyde)
  15   Flytter venstre fot ett skritt Kiba Dachi - Hidari Seiken Jun Tsuki Chudan (skulderhøyde), vender mot høyre (dekker med Shotei i skulderhøyde) og slår Migi Yonhon Nukite (skulder- /halshøyde) Venstre hånd er nå åpen, høyre hånd åpnes idet Nukite'n startes. Vendingen skjer uten å vri ut av Kiba Dachi
  16   Flytter venstre fot ett skritt Kiba Dachi - Hidari Yonhon Nukite (skulder- /halshøyde).
(Begge hender er fortsatt åpne)
  17   Setter ned Høyre arm (Shuto Gedan Barai) og trekker venstre fot inn mot høyre samtidig som man blokkerer Chudan Uchi Uke Gedan Barai. Idet armene passerer hverandre knyttes hendene (Seiken), blikket rettes fremover og foten fortsetter bak i Migi Zenkutsu Dachi
  18   Høyre arm trekkes rolig inn i Hikite
  19 Kiai Seiken Oi Tsuki Jodan (Kiai),
Seiken Gyaku Tsuki Gedan og Oi Tsuki Chudan
  20 Ibuki Trekker høyre fot tilbake i Migi Sanchin Dachi og plasserer høyre arm oppå venstre (åpne hender), blokkerer Mae Shuto Mawashi Uke
  Naore !   Høyre fot trekkes inntil venstre; tilbake til Musubi Dachi...
  Yasume !
  Shizen Tai

  Kikk på videoen!   tsuki-no-kata.avi   (ikke klar enda, mange kB)

  Teknikkene og tellingen stammer fra "Kyokushin Karate - The Complete Video Series" (video nummer 3). I noen tilfeller avviker dagens utførelse fra denne videoen.

05.07.2001 - Erik Grindheim