QRB & QTE

QRB: Avstand mellom to radiostasjoner

QTE: Sann retning (azimuth)

   
 
 
qrb&qte.pdf   Nynorsk original-utgave av formlene
qrb&qtee.pdf   Engelsk oversettelse av originalen
 

 

Sommeren 1996 var jeg ferdig med grunnkurs og jeg hadde lært trigonometri i matematikken. Som radioamatør var (og er) jeg veldig interessert i hvor radiosignalene kommer fra (retning) og hvor langt signalene har reist gjennom atmosfæren. Så da hadde jeg intet annet valg enn å sette meg ned og finne ut hvordan man regner det ut. Etter ca 10 dagers intens jobbing fikk jeg det endelig til!

Formlene baserer seg på at jorden er en kule med lik radius overalt. Denne radiusen er i virkeligheten mindre på polene enn ved ekvator. Radiusen ved ekvator er 6378km, og ved polene er den 6357km. Noen opererer med en gjennomsnittlig jordradius på 6371km, selv pleier jeg å bruke 6.367.651 meter.
(Selvfølgelig trenger man ikke så mange siffers nøyaktighet på en så omtrentlig verdi, men, men...)

Neste steg var nå å lage et program til kalkulatoren (Casio CFX-9950G) som kunne bruke formlene jeg hadde kommet frem til. Jeg brukte ufattelig mange timer på å lage et program med perfekt brukergrensesnitt og mulighet for å oppgi posisjoner enten som QTH-locator'er eller som grader med minutter og desimaler eller evt. sekunder. En kunne også velge å kalkulere ut ifra en forhåndsdefinert posisjon (f. eks. ens egen posisjon). Så en dag inntraff tragedien jeg ikke engang hadde våget å tenke på: Minnet i kalkulatoren ble slettet og programmet var vekke! Jeg hadde ikke backup hverken på PC eller på en annen kalkulator.
(Jeg har nå laget meg et CASIO-til-PC interface for å kunne ta slik backup når det trengs.)
Jeg vet at jeg aldri kommer til å lage dette programmet på nytt, programmet var faktisk på godt over 10kB - det er ganske mye i denne sammenhengen!

Radioamatøren LC3HAT - Anders Kvalvåg ble begeistret for formlene og han gikk raskt igang med å lage et Windows-basert PC-program som baserte seg på formlene mine. Han har gjort en meget god jobb med dette programmet som heter QRB & QTE

 

Tilbake til diverse-siden...

Erik Grindheim, 19.08.2000