Hybelkaniner

 

Dette er et system for å kunne fjernstyre WinAmp, Lydkort, Nattlampen og power (AV/PÅ) til VHF og UHF radioer via PCen.

PC'en kjører filen "Hybelkaniner.exe" og er tilkoblet en "fjernkontroll" på parallell porten. Under vises et screenshot fra Hybelkaniner:

Her er en tabell som viser signalene (TTL-nivå) som skal sendes inn på parallellportens pinner for å utføre de forskjellige funksjonene:

Parallellporten har innebygde pull-up motstander slik at når ingen fjernkontroll er tilkoblet vil alle pinnene ligge Høy. Av tabellen ser vi at dette er "hviletilstanden" til systemet.
For å f.eks. utføre kommandoen "Forrige sang" må man samtidig legge pinnene 13 og 15 til jord et kort øyeblikk. For å utføre "Stopp" må man legge pinnene 10, 12 og 15 til jord. For å slippe å bruke trepolt bryter for denne funksjonen er følgende løsning valgt i fjernkontrollen:
Hver funksjon har en enpolt bryter som kobler en eller flere dioder (katoder) ned til jord ved aktivering. Hver av anodene er koblet til de enkelte pinnene som skal legges lave.

På fjernkontrollen er det en "Function" tast som kun legger pin 10 til jord. Ved å benytte denne løsningen oppnår jeg at de samme bryterne kan ha to funksjoner! Og i og med at bryterne i fronten av fjernkontrollen er to-veis fjærbelastede vippebrytere så har hver av disse faktisk 4 funksjoner i en gitt modus. Hybelkaniner har fire moduser å operere i, så hver av de tre frontbryterne har egentlig 16 funksjoner!
Når man opererer i "Standard Winamp" modus (mode 0) vil den venstre vippebryteren skifte sang (opp=forrige, ned=neste) og dersom "Function" tasten samtidig holdes nede vil funksjonen være spoling (opp=bakover, ned=fremover).

Pinne 2 tom. 9 er parallellportens databuss. Denne brukes som vanlige TTL-nivå utganger. Fra modus 1 (kalt "LPT portens pinner") kan man sette 6 av disse utgangene (DataBits 2-7) til Høy eller Lav med fjernkontrollen. Utgangene kan brukes til å skru av lys og varme og alle tenkelige styringer. Da er det viktig å bruke transistor og rele for å hindre at man overbelaster og ødelegger utgangene. Aller helst bør man bruke optocouplers for å sikre full beskyttelse av PC'en.
DataBit 0 og DataBit 1 indikerer binært hvilken modus Hybelkaniner arbeider i etter følgende tabell:

Navn på modus modus no.: DataBit 1
(grønn LED)
DataBit 0
(rød LED)
Standard Winamp
0
L (av)
L (av)
LPT portens pinner
1
L (av)
H (på)
Winamp Playlist'er
2
H (på)
L (av)
Eksterne lydkilder
3
H (på)
H (på)

Ved å koble på lysdioder med seriemotstand og montere dem inn i fjernkontrollen vet brukeren hvilken modus Hybelkaniner står i.

På denne siden står det litt om parallellporten og det vises hvilke pinner som brukes til hva... www.doc.ic.ac.uk/~ih/doc/par

Jeg har også laget en trådløs versjon av fjernkontrollen. Denne drives av et 9V-batteri, og sender på 27MHz.

 

Viktig:
Parallell-porten må ha base-adresse 378h, og PC'en må kjøre Win95 eller Win98.
WinNT takler ikke at Hybelkaniner skriver og leser direkte i I/O-området til portene.

Man kan laste ned Hybelkaniner (link oppe på siden) og prøve det uten fjernkontroll-hardware. Bruk musen og klikk på bryterne. Vanlig klikk betyr at man vipper bryteren ned, dersom man samtidig holder høyre musetast nede vippes bryteren opp. For å simulere at "Function" tasten holdes nede er det bare å holde <CTRL> på tastaturet nede mens man klikker.

I programmet har man anledning til å gå inn og se hvilkenivåer som ligger på parallellportens inn- og utganger. Man kan endre utgangene lett hjelp av musen. De fire inngangene som brukes av Hybelkaniner skal ligge Høy dersom ingen fjernkontroll er tilkoblet. Dersom en eller flere av inngangene mot formodning skulle ligge Lav kan det være at det er noe trøbbel med pull-up motstandene i porten. Prøv å legge inngangene på 5V og se om det da ordner seg!

Mer informasjon kommer etterhvert...

Hvis du er interessert i Hybelkaniner og har et fornuftig spørsmål, så er det bare å skrive en mail til meg! Adressen er .

 

Erik Grindheim, 29.12.2000