Fagprøve i Service-elektroniker faget

Erik Grindheim, 14~18 februar 2000


 

"Flashlite" CPU-kort fra JK Microsystems

Screenshot fra PC programmet som
sender kommandoer til systemet

 

OM FAGPRØVEN - DAG FOR DAG

Fagprøven startet mandag morgen (uke 7) ved at jeg fikk utdelt oppgave-teksten og begynte å planlegge arbeidet.

I løpet av et par timer hadde jeg klar planen for hva som måtte gjøres dag for dag for å klare å komme i mål i løpet av fredagen.

Resten av mandag og hele tirsdag ble brukt til å bestemme signaleringen i systemet (oppgave 1) og til å bygge opp all nødvendig hardware. I tillegg skrev jeg software for mikrokontroller, CPU-kort og PC. Jeg hadde vært borti mye av dette før så det gikk greit å få til software'n. Men det ble likevel sent før jeg kunne ta kveld- debug'ing tar alltid tid!

Onsdag ble brukt til å avslutte oppgave 1; lage dokumentasjon på systemet, renskrive kildekode osv. Etterpå startet jeg på oppgaven om datakommunikasjon i nettverk (oppgave 5).

Torsdag avsluttet jeg oppgave 5 og jeg skrev om GPS (oppgave 4).

Fredag gikk med til blant annet å gjøre oppgave 3; lukkede radionett. Denne dagen ble det også satt to feil på fjernstyrings-systemet i oppgave 1. Disse måtte jeg feilsøke meg frem til og rette opp.

 

FILER

Disse filene stammer fra fjernstyrings-systemet i oppgave 1:

  led_ctrl.asm   Kildekode-filen til mikrokontrolleren
(Språk: MPASM)
  LED_Link.pas   Kildekode-filen til Flashlite CPU-kort
(Språk: Turbo Pascal 7.0)
  client.gif   "Screenshot" fra fjernstyrings-programmet på klient-PC'en
  server.gif   "Screenshot" fra programmet på server-PC'en. Denne PC'en var bindeleddet mellom radio-transceiveren (nRF0433) og Internet.
  Serv-Cli.zip   Inneholder programfilene til server- og klient-PC'ene.
(Windows 98 -programmer)
 
RAPPORT / HEFTE

For å presentere dokumentasjonen på en oversiktlig måte satte jeg alle dokumentene sammen i et hefte. Under vises innholdet og oppbygningen av heftet:

(tallene viser antall sider i dokumentene)

Gjennomsiktig plastark        
Innhold.pdf   2   Forside og innholdsfortegnelse
Rødt skilleark        
Fagprove.pdf   3   Oppgave-teksten
Rødt skilleark        
Planlegging.pdf   3   Plan for arbeidet
Rødt skilleark        
Dokumentasjon.pdf   3   Forside for dokumentasjonsdelen og beskrivelse av signaleringen i systemet
Blokkskjema_2.pdf   1   Blokkskjema over Server / Client -delen
Blokkskjema_1.pdf   1   Blokkskjema over Flashlite-delen
Flashlite_J3_J5.pdf   1   Oversikt over tilkoblingene på CPU-kortet
PIC_Skjema.pdf   1   Krets-skjema for mikrokontroller-del
RS232.pdf   1   Krets-skjema for RS232 grensesnitt
Rødt skilleark        
PIC_Flytdiagram.pdf   3   Flytdiagrammer for mikrokontroller
PIC_Kildekode.pdf   6   Kildekode til mikrokontroller PIC16F84 (MPASM)
Grønt skilleark        
Flashlite_Flytdiagram.pdf   3   Flytdiagrammer for Flashlite CPU-kort
Flashlite_Kildekode.pdf   6   Kildekode til Flashlite CPU-kort (Turbo Pascal 7.0)
Grønt skilleark        
Server_Kildekode.pdf   7   Kildekoden til Server-programmet (Delphi 4)
Client_Kildekode.pdf   4   Kildekoden til Client-programmet (Delphi 4)
Rødt skilleark        
VHF-UHF.pdf   4   VHF/UHF-sambandsnett
Rødt skilleark        
GPS.pdf   4   Satellittnavigasjon med GPS
(USA fjernet
SA og gav systemet full nøyaktighet den 2. mai 2000)
Rødt skilleark        
Datakomm.pdf   2   Datakommunikasjon i nettverk
Forklaringer til noen vanlige uttrykk / forkortelser
Tykk bakside / papp        

 

LINK'er

Lærling-siden til ELAB, Institutt for den faste jords fysikk

Retningslinjer for den praktiske delen av fagprøven - Service-elektroniker faget. (Word-fil)Dersom det er noe du lurer på så er det bare å spørre, f.eks. via e-mail!

Sist oppdatert:
8. oktober 2000 - Erik Grindheim