Service-elektroniker utdanningen min
1995 - 2001


 

"Flashlite" CPU-kort fra JK Microsystems

"Flashlite" CPU-kort fra JK Microsystems

 

SKOLEGANG

Grunnkurs

Det hele begynte med at jeg startet på grunnkurs i studieretning for elektrofag høsten 1995. Jeg gikk på Ølen Vidaregåande Skule. Dette året var utrolig interessant - en stor avveksling fra ungdomsskolen som var nesten uten interessante fag. Noen måneder etter at jeg var begynt på grunnkurs tok jeg radioamatør-lisens klasse C ("teknisk lisens"). (Dette var forøvrig den første morsefrie lisensprøven som ble avholdt i Norge.) I og med at fagene var interessante gikk det greit å få et godt karakter-gjennomsnitt. Mye av det som ble gjennomgått var ting jeg hadde vært borti før som hobby-elektroniker.

 

VK I

VK I - Elektronikk tok jeg også i Ølen (96/97). Husker spesielt at vi jobbet mye med analog elektronikk og ble ganske flinke i det. På høsten oppgraderte jeg til ny radioamatør-lisens; klasse A ("full lisens"). Som en følge av Reform-94 var det dessverre ikke matematikk dette skoleåret. Klikk for å se vitnemålet.

 

VK II

Skoleåret 97/98 gikk jeg på Bergen Maritime Videregående Skole. "VK II - Service-elektroniker Radiokommunikasjonssystemer". Her var undervisningen utrolig dårlig i forhold til hva jeg var vant til på Ølen Vg. Skole. Man lærte ikke mye i forhold til hva som er intensjonen i fagplanene. Likevel fikk jeg brukt tiden til å eksperimentere for meg selv, og lærte bla. annet hvordan UV-EPROM'er virker gjennom en av kretsene jeg laget (Klikk for mer info). Man ble fortalt av klassestyrer at man hadde ansvaret for å føre opplæringsbok dette året. Derfor gikk jeg gjennom alle de 85 målene fra fagplanen. Fravær ble ikke ført og karakterer ikke gitt i noen fag. Så den eneste karakteren man fikk på papiret var eksamenskarakteren. Det mest positive dette skoleåret var utplasseringen. Jeg jobbet i hele mars 1998 på Etne Elektrosenter. Her jobbet jeg med alt mulig fra å snakke med kunder til reparasjon av brune- og hvitevarer og varelevering. Her fikk jeg også sommerjobb (2 mnd.) samme året.

 

LÆRETID

Jeg ble ansatt som lærling i Service-elektroniker faget i august 1998. Arbeidsplassen var Institutt for den faste jords fysikk sin Elektronikk-lab (på "Realfag-bygget" til Universitetet i Bergen).

I løpet av de 18 månedene jeg var ansatt her lærte jeg utrolig mye elektronikk, spesielt digital-teknikk og programmering. Læretiden her er helt uerstattelig!

PC-programmering og PC-interfacing ble gjort vha. Delphi (Windows) og Turbo Pascal (DOS). Til programmering av CPU-kort fra JK Microsystems brukte jeg Turbo Pascal for å skrive og kompilere eksekverbare filer. Jeg programmerte PIC mikrokontrollere i assembly (Microchip MPASM).

 
FAGPRØVE

Den 14. tom 18. februar 2000 var det fagprøve. Det ble mye jobbing denne uken, men det er bare fagprøve en gang...

Oppgave-teksten er her.

Og her er all dokumentasjon, kretsskjema, kildekode osv. som jeg laget under fagprøven.

 

AANDERAA INSTRUMENTS

Jeg jobbet på service-avdelingen til Aanderaa Instruments (utenfor Bergen) fra 26.04.00 tom. 13.07.00. Arbeidet her bestod i reparasjoner og vedlikehold av oceanografiske og meteorologiske sensorer og instrumenter.

Her er attesten fra lederen på service-avdelingen.

 

HÆRENS SAMBAND

Sommeren 2000 startet jeg på Utskrevet Befalskurs / Teknisk (UB/T) på Jørstadmoen militær-leir ved Lillehammer.

Dette er en ettårig militær utdannelse hvor tiden frem til jul deles likt mellom grunnleggende befalsutdanning og teknisk opplæring i reparasjon av Forsvarets radiokommunikasjons-utstyr. Her er vitnemålet fra Hærens sambands skolesenter.

Etter jul hadde jeg et halvt års praksis hvor jeg reparerte radiokommunikasjons-utstyr på Heggelia Tekniske Verksted (ved Bardufoss, Troms fylke).

 

ARCTIC OCEAN 2001

I juni 2001 begynte jeg å jobbe på Universitetet i Bergen ifb. med testing og forberedelser til et internasjonalt forskningstokt til Nordpolen; Arctic Ocean 2001.

Professor Yngve Kristoffersen (UiB) ledet et seismikk-prosjekt og jeg var hyrt inn som forskningsassistent med ansvar for elektronikk-instrumenteringen.

Midt i juli dro jeg ombord i den svenske isbryteren Oden i Longyearbyen, Svalbard. I slutten av august returnerte isbryteren til Longyearbyen etter over 6 uker på polhavet.

 

LINK'er

Amatør-radio - Dette er web-sidene til Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) som er radioamatørenes organisasjon i Norge

Fagplaner for GK, VKI og VKII samt retningslinjer for gjennomføringen av fagprøven. ZIP-fil med Word-dokumenter

Ølen Vidaregåande Skule

Bergen Maritime Videregående Skole

Lærling-siden til ELAB, Institutt for den faste jords fysikk

Aanderaa Instruments - Oceanografiske og meteorologiske instrumenter

Sambandsregimentet - Hovedsete for Hærens sambands skolesenter (HSBS)

AO-2001 Seismic instrumentation - Beskrivelse av seismikk instrumenteringen jeg arbeidet med i ArktisDersom det er noe du lurer på så er det bare å spørre!
Jeg blir også glad for en e-mail til dersom noen av link'ene er døde. Thanks!

Sist oppdatert:
31. august 2001 - Erik Grindheim